แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพฐ. สพม.นศ. และโรงเรียน ปี 2566 ประกอบการเขียนโครงการปี 66
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 305.33 KB
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2563-2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 742.34 KB