ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (O21)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (O21)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.33 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (O22)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.19 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565 (O22)