กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางปรียา บุญให้ผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : p.preeya10@gmail.com

นายนพวิทย์ แซ่ภู่
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 075-757051

นายนรินทร์ จันทร์อุดม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : narin.cha.tsw@gmail.com

นายวิษณุ ผ่องฉาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : lek18009@gmail.com